Naturen och tvåspråkigheten är två återkommande teman när Hanna Mehtonen-Rinne och hennes familj berättar om livet på Kimitoön. När paret för åtta år sedan skulle köpa egnahemshus visste de att de ville bo i skärgården samtidigt som de på grund av jobbet behövde ett så lättillgängligt läge som möjligt. Valet föll då på Kimitoön med sina korta pendlingsavstånd, naturen nära inpå och mycket förmånliga fastighetspriser.


Efter att ha bott några år i ett radhus på en helt finskspråkig ort var det dels längtan efter ett egnahemshus och dels sak­naden av finlandssvensk kul­tur som satte igång planerna på att flytta. Hanna beskriver hur hon helt enkelt ville höra och använda svenskan i varda­gen och exempelvis kunna gå till bokhandeln och köpa svens­ka böcker. Att de skulle flytta till just skärgården var å sin sida närmast en självklarhet.

- Det var något som vi båda skrivit på våra egna listor över vad vi vill göra under vår livs­tid så det föll sig naturligt, skrat­tar Hanna.

Även om det var förutbestämt att familjen skulle bo på landet tänkte man också noggrant över jobbmöjligheterna. Hanna be­skriver hur hon under den ti­den bodde hemma med barnen men ville kunna söka jobb ock­så i de större städerna. Dessut­om var hennes man Jere Rin­ne inställd på att kunna pend­la till jobbet.

Rätt snabbt kom de fram till att de från Kimitoön kunde be­hålla närheten till både Åbo och Helsingfors tack vare tågförbin­delserna samtidigt som de skul­le få bo i ett lugnt naturskönt område. Dessutom visste de att de här mycket förmånliga­re skulle få just ett sådant hem de sökte.

- På Kimitoön kunde vi få eg­nahemshus med trädgård och närhet till naturen till ett pris vi inte skulle fått närapå lika mycket i någon av storstäder­na, berättar Jere.


Drömhuset på klockarbacken

Det perfekta huset tog inte allt­för länge att hitta. Hanna berät­tar hur de hunnit gå på några visningar innan de stött på ett nästan perfekt hem i centrum. Att huset låg på den sidan av vä­gen som inte vette mot skogen fick dem ändå att avvakta och huset hann gå till en annan kö­pare. När ryktet om deras öns­kemål spred sig dök plötsligt det perfekta objektet upp.

- Det är kanske lite kliché men när vi kom in i huset här på Klockarbacken och såg ut­sikten visste vi genast att det var vårt hem, minns Hanna.

Drömhuset är alltså rent kon­kret ett tvåvåningshus på unge­fär 120 kvadratmeter med träd­gård mot skogen. Här finns per­fekt med plats för hela familjen med egna rum för barnen på övre våningen och arbetsrum på nedre våningen. Hanna be­rättar hur hon önskat sig just ett färdigt äldre hus och trots att en del renoveringar varit nödvän­diga skulle de inte byta ut det mot något.
Det här var år 2009 och Magnus Nyman berättar att bostadsläget sedan dess blivit ännu bättre för dem som planerar att flytta in till ön. Enligt honom finns det idag många förmånliga egnahemshustill salu runt omkring på Kimi­toön men också sommarstugor ute i skärgården.

- Vi sålde nyligen ett hus till ett snart pensionerat par för 70 000 euro - för det skulle man antag­ligen inte ens få en tambur i Hel­singfors, konstaterar Magnus.


Vardagen som pendlare

Idag stortrivs familjen Mehto­nen-Rinne i sitt nya hem och vardagen rullar på som den ska. För Hanna löste sig det hela smidigt med jobb hemma på Kimitoön medan Jere fått ett jobb där han dels kan arbeta hemifrån och dels pendlar till Helsingfors. Han berättar att det går bra att arbeta på annan ort så länge arbetsplatsen är flexibel.

- Jag tar tåget från Salo till Helsingfors några gånger i veckan och kan arbeta på tåget som en del av arbetstiden, för­klarar Jere.

Han konstaterar att arbets­marknaden överlag verkar va­ra på väg åt det här hållet och många av hans vänner arbetar också på samma sätt dels några dagar på kontoret och dels he­mifrån. Att några dagar i veck­an använda tre till fyra timmar till arbetsvägen är behändigt i jämförelse med rusningstrafi­ken i tätorten.

- Även om man bor nära Hel­singfors kan det bra ta en tim­me att köra till jobbet på grund av trafiken så relativt sett förlo­rar man inte mycket på att bo lite längre bort snarare tvärtom med tanke på alla fördelar, på­pekar Jere.


Trygg och rolig uppväxtmiljö

Kimitoön är en vacker som­marort med båt- och skärgårds­liv som specialiteter men i cen­trum finns också allt man behö­ver för att bo här året runt. För barnfamiljer är det behändigt med skolor ända upp på gym­nasienivå och en mängd oli­ka hobbymöjligheter. Hannas och Jeres tioåriga dotter Saga har därför fullt upp på fritiden med danslektioner, pianolek­tioner och boxning. Frågar man henne själv vad som är bäst med att bo just här svarar hon ändå:

- Att ha en egen trädgård där man kan leka och kan ha många djur – vi har två katter, en hund och dessutom kaniner på väg, berättar Saga.

Hennes åttaåriga lillebror Benjamin är precis på väg att springa över till sin nästan jämnåriga grannkompis men hinner också sätta sig ner en stund med oss. Benjamin har börjat skolan i höstas och Han­na berättar hur han därför fått ta del av det nya språkbadskon­ceptet man gått in för i skolor­na på Kimitoön.

- Finskan tas med redan i ettan och blir en del av ämnena lite på olika håll i undervisningen, be­rättar Hanna.

Det här gillar tvåspråkiga Benjamin och han berättar vi­dare om sin kompis från Eng­land som han dessutom får prata lite engelska med. Enligt Ben­jamin är det ändå lugnet som är det bästa med att bo just här. Hanna fortsätter på samma äm­ne och berättar hur det känts tryggt att redan nu på våren lå­ta honom gå själv från skolan till exempelvis biblioteket även om han bara går i första klass.

- Om något skulle hända kän­ner alla en här så man vet vart man ska ringa, påpekar Hanna.


Bygg eget drömhus med smidigt bygglov

För familjen Mehtonen- Rinne blev ett gammalt hus de­ras nya hem men hittar man inte det man söker har kommunen för tillfället många tomter till salu där man kan planera ett helt nytt eget hus. Fördelen med nya hus är givetvis att man undviker oönskade överraskningar som gamla hus kan bjuda på. Dess­utom har man på Kimitoön gått in för att underlätta projektet så långt som möjligt genom smi­diga bygglov.

- Vi satsar mycket på för­handsutlåtanden och på att kunna svara på frågor innan an­sökningen skickas in så att man säkert får med alla nödvändiga handlingar, förklarar Dan Ren­fors som är tillsynschef vid av­delningen för miljö och teknik.