Dahlby - Gammelby området är beläget vid infartsporten från öster till Kimitoön alldeles intill den omtalade Strömma kanal. Solstrand området erbjuder tomter med havsutsikt från samtliga tomter på en sydsluttning, närhet till naturen och en uppsjö med fritidsaktiviteter i grannskapet. Området har goda kommunikationer och närhet till god service såväl i Kimitoön, på 5 minuters avstånd med bil, som i grannkommunen Salo vars centrum finns på 25 minuters avstånd. Och skärgården, den börjar här och fortsätter, ja hur långt och länge du själv vill. Som en kuriositet kan nämnas – här kan du, på enda stället i Finland tydligt iaktta tidvattenfenomenet.

Tomterna är planlagda för fristående småhus med en byggrätt om 230 m² våningsyta. Området har fastställda byggnadsanvisningar.

Läs mera

Dahlby-Solstrand

Kimitoön i bilder

Ett lugnt område inom Dahlby – Gammelby detaljplan som gränsar till parkområde eller skogsmarker. Sandåsen erbjuder boende mitt i naturen med goda kommunikationer och närhet till god service såväl i Kimitoön, på 5 minuters avstånd med bil, som i grannkommunen Salo vars centrum finns på 25 minuters avstånd. Inom rimligt avstånd finns fritidsaktiviteter för alla årstider. Sandåsens tomter är tänkta för familjer som uppskattar naturen, lugnet och skärgården.

Tomterna är ämnade för fristående småhus med en byggnadsrätt på 250 m² våningsyta för bostadsbyggnaden och 80 m² för ekonomibyggnad.

Läs mera

Norrbacka området finns i omedelbar närhet av det mesta. Tomterna finns invid Kimito centrum med ett brett utbud av service d.v.s. det mesta man kan vänta sig ifråga om affärer, serviceföretag och offentlig service, bl.a. hälsocentralen är granne med området. Norrbacka finns ett stenkast från Amosparken – årets idrottspark i Finland 2006. Området finns invid ett skogsområde med många friluftsleder och därmed härliga rekreationsmöjligheter i naturen. Goda förbindelser – från Åbo är det ungefär 45 minuter till Norrbacka och från Salo ca 35 min. Och minns att världens största och vackraste skärgård finns runt om på ännu kortare avstånd.

Läs mera

Norrbacka

Kimitoön i bilder

Områdena finns norr om Kimito centrum ett stenkast från Amosparken och skolorna. Förbindelserna är goda eftersom tomterna finns i närheten av Åbovägen. Från Åbo är det ungefär 45 minuter till bostadsområdena och från Salo ca 35 min. Kimito centrum erbjuder ett brett utbud av service d.v.s. det mesta man kan vänta sig ifråga om affärer, serviceföretag och offentlig service, bl.a. hälsocentralen finns i närheten. Och också här mitt på Kimitoön finns skärgården runt om på kort avstånd.

Läs mera

I närheten av Västanfjärds gamla kyrka i en lugn skogssluttning finns Kyrkbackens detaljplaneområde med ett drygt halvdussin tomter. Havet och skärgården finns på ett drygt stenkasts avstånd. Skärgårdens närhet och gammal seglationskultur upplever man på Kalkholmen rakt söderut, som är traditionssegelfartyget Eugenias stationeringshamn. Butik och apotek finns i Lammala och två restauranger finns inom 1 km. Vid ungdomsföreningens hus, Vårdkasen ca 200 m från tomterna, finns tennisplan och på ca 4 km:s avstånd finns Bjärkas golf. Nivelax heldagsskola med klasserna 1 - 6 och Sofia daghem finns i Nivelax, ca 5 km norrut. Vägförbindelserna är goda och skärgården, den riktiga skärgården med öppna fjärdar, öar och skär kan knappast finnas på lämpligare avstånd. Det bevisas av att i tomtpriset ingår en gratis båtplats i 5 år vid kommunens brygga vid Klockarudden, ca 0,5 km söder om Kyrkbacken.

Tomterna som har historiska fartygstypsnamn är mellan 1 600 och 2 500 m² och har en byggrätt enligt exploateringstal 0,15, vilket betyder ca 240 – 325 m².

Läs mera

Kimitoön i bilder

Kimitoön i bilder

Ett vackert område med Dragsfjärden som utsikt kan ingen säga nej till. Kärra centrum ligger på gångavstånd medan du även på 10 min kan ta dig till centrum av Dalsbruk. Ett fint alternativ för dig som uppskattar naturens närhet och skönhet.

Läs mera

Dalsbruk är en gammal industriort där metallindustrin idag är ryggraden i näringslivet. Dalsbruk är en lycklig förening traditioner och modern livsstil. Orten har sin historiska brukskultur med dess speciella traditioner inom byggandet och folkkulturen. Samtidigt är Dalsbruk ett modernt servicesamhälle. Dalsbruk är framförallt sommar, båtar och Baltic Jazz. Och Dalsbruk är skärgård där båtfolket och skäriborna samlas. Dalsbruk är knutpunkten då det gäller trafik till östra delen av Skärgårdshavet. I Dalsbruk finns förutom en fartygshamn, ett stort antal småföretag.

Norra Lemobro, som i folkmun enligt den flödande folkhumorn, kallas Irak, p.g.a. att området började byggas ut samtidigt som kriget i Irak pågick (det finns också Vietnam i Dalsbruk), är beläget vid infarten till Dalsbruk och invid Stora Masungsträsket ca 2 km från Dalsbruks torg. Norra Lemobro har goda förbindelser, bl.a. ca 20 dagliga bussturer i riktning antingen Åbo eller Helsingfors. Läget är lugnt och fridfullt med naturen, i form av skog och mark samt insjöar inpå knutarna. Tomterna är mellan 1 300 och 1 900 m² och byggnadsrätt finns motsvarande e = 0,15, alltså 195 – 285 m².

Läs mera

Norra Lemobro

Västra Lemobro

Läs mera